Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.156.818 € 89 € 10,86 %
Serveis públics bàsics 14.069.703 € 301 € 36,77 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.875.355 € 83 € 10,13 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.044.865 € 130 € 15,80 %
Actuacions de caràcter econòmic 805.333 € 17 € 2,10 %
Actuacions de caràcter general 9.314.489 € 200 € 24,34 %
Total 38.266.563 € 819,99 €

Cerca una partida específica