Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.158.122 € 89 € 10,61 %
Serveis públics bàsics 11.826.866 € 253 € 30,18 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.496.064 € 96 € 11,47 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.879.597 € 190 € 22,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 748.299 € 16 € 1,91 %
Actuacions de caràcter general 9.075.154 € 194 € 23,16 %
Total 39.184.102 € 838,59 €

Cerca una partida específica