Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.943.099 € 86 € 10,08 %
Serveis públics bàsics 14.049.799 € 308 € 35,91 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.684.815 € 81 € 9,42 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.404.057 € 162 € 18,92 %
Actuacions de caràcter econòmic 776.874 € 17 € 1,99 %
Actuacions de caràcter general 9.267.975 € 203 € 23,69 %
Total 39.126.619 € 857,55 €

Cerca una partida específica