Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.010.518,00 € 86,93 € 10,17 %
Serveis públics bàsics 14.738.919,00 € 319,49 € 37,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.002.108,00 € 86,75 € 10,15 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.298.948,00 € 136,54 € 15,98 %
Actuacions de caràcter econòmic 745.333,00 € 16,16 € 1,89 %
Actuacions de caràcter general 9.627.722,00 € 208,69 € 24,42 %
Total 39.423.548,00 € 854,56 €

Cerca una partida específica