Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.275.000,00 € 48,64 € 2,45 %
Serveis públics bàsics 15.767.682,58 € 337,08 € 17,00 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.237.603,00 € 111,97 € 5,65 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.463.153,44 € 202,30 € 10,20 %
Actuacions de caràcter econòmic 1.057.478,00 € 22,61 € 1,14 %
Actuacions de caràcter general 12.567.780,00 € 268,67 € 13,55 %
Total 46.368.697,02 € 991,27 €

Cerca una partida específica