En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 12 març 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

854,56 €
Pressupost per habitant actual: 854,56 €

Pressupost inicial

39,42 M€
Pressupost actual: 39,42 M€

Execució

96% del pressupost actual

Habitants

46.133

Deute

20,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.010.518,00 € 10,17%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.485.150,00 € 8,84%
Habitatge i urbanisme 5.855.654,00 € 14,85%
Benestar comunitari 4.083.564,00 € 10,36%
Medi ambient 1.314.551,00 € 3,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 28.515,00 € 0,07%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.160,00 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 2.979.390,00 € 7,56%
Foment de l'ocupació 992.043,00 € 2,52%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 255.138,00 € 0,65%
Educació 1.916.995,00 € 4,86%
Cultura 2.701.576,00 € 6,85%
Esport 1.425.239,00 € 3,62%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 365.833,00 € 0,93%
Transport públic 310.000,00 € 0,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 69.500,00 € 0,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 751.456,00 € 1,91%
Serveis de caràcter general 5.108.871,00 € 12,96%
Administració financera i tributària 2.156.489,00 € 5,47%
Transferències a altres administracions públiques 1.610.906,00 € 4,09%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.

Ingressos
107%
Despesa
96%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.579.974,00 € 316,04 € 36,98 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.198.952,00 € 264,43 € 30,94 %
Despeses financeres 724.224,00 € 15,70 € 1,84 %
Transferències corrents 4.714.029,00 € 102,18 € 11,96 %
Inversions reals 3.827.340,00 € 82,96 € 9,71 %
Passius financers 3.379.029,00 € 73,25 € 8,57 %
Total 39.423.548,00 € 854,56 €

Cerca una partida específica