En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 juny 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

854,56 €

Despesa total

39,42 M€

Execució

96% del pressupost

Habitants

46.133

Deute

20,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.010.518 € 10,17%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.485.150 € 8,84%
Habitatge i urbanisme 5.855.654 € 14,85%
Benestar comunitari 4.083.564 € 10,36%
Medi ambient 1.314.551 € 3,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 28.515 € 0,07%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.160 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 2.979.390 € 7,56%
Foment de l'ocupació 992.043 € 2,52%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 255.138 € 0,65%
Educació 1.916.995 € 4,86%
Cultura 2.701.576 € 6,85%
Esport 1.425.239 € 3,62%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 365.833 € 0,93%
Transport públic 310.000 € 0,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 69.500 € 0,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 751.456 € 1,91%
Serveis de caràcter general 5.108.871 € 12,96%
Administració financera i tributària 2.156.489 € 5,47%
Transferències a altres administracions públiques 1.610.906 € 4,09%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 juny 2019.

Ingressos
107%
Despesa
96%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.010.518 € 87 € 10,17 %
Serveis públics bàsics 14.738.919 € 319 € 37,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.002.108 € 87 € 10,15 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.298.948 € 137 € 15,98 %
Actuacions de caràcter econòmic 745.333 € 16 € 1,89 %
Actuacions de caràcter general 9.627.722 € 209 € 24,42 %
Total 39.423.548 € 854,56 €

Cerca una partida específica