Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.144.429,00 € 67,36 € 6,85 %
Serveis públics bàsics 14.150.535,00 € 303,14 € 30,82 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.550.773,00 € 97,49 € 9,91 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 12.370.609,00 € 265,01 € 26,94 %
Actuacions de caràcter econòmic 877.740,00 € 18,80 € 1,91 %
Actuacions de caràcter general 10.823.344,00 € 231,86 € 23,57 %
Total 45.917.430,00 € 983,66 €

Cerca una partida específica