Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.144.429 € 67 € 3,42 %
Serveis públics bàsics 14.150.535 € 303 € 15,41 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.550.773 € 97 € 4,96 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 12.370.609 € 265 € 13,47 %
Actuacions de caràcter econòmic 877.740 € 19 € 0,96 %
Actuacions de caràcter general 10.823.344 € 232 € 11,79 %
Total 45.917.430 € 983,66 €

Cerca una partida específica