En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.039,9 €

Despesa total

47,7 M€

Execució

46% del pressupost

Habitants

45.890
* dades del 2017

Deute

13,7 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.444.429 € 7.22 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.851.978 € 8.07 %
Habitatge i urbanisme 3.139.730 € 6.58 %
Benestar comunitari 5.590.584 € 11.72 %
Medi ambient 1.767.767 € 3.7 %
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.087.940 € 6.47 %
Foment de l'ocupació 997.842 € 2.09 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 365.813 € 0.77 %
Educació 2.573.673 € 5.39 %
Cultura 6.072.607 € 12.73 %
Esport 5.269.317 € 11.04 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 376.084 € 0.79 %
Transport públic 321.980 € 0.67 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 106.301 € 0.22 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 783.680 € 1.64 %
Serveis de caràcter general 6.467.099 € 13.55 %
Administració financera i tributària 1.744.949 € 3.66 %
Transferències a altres administracions públiques 1.757.710 € 3.68 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 setembre 2018.

Ingressos
62%
Despesa
46%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.743.000 € 430 € 41,37 %
Impostos indirectes 760.000 € 17 € 1,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688 € 69 € 6,63 %
Transferències corrents 15.076.290 € 329 € 31,59 %
Ingressos patrimonials 196.670 € 4 € 0,41 %
Transferències de capital 5.656.835 € 123 € 11,85 %
Passius financers 3.125.000 € 68 € 6,55 %
Total 47.719.483 € 1.039,87 €

Cerca una partida específica