En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.029,44 €

Despesa total

47,72 M€

Execució

107% del pressupost

Habitants

46.355

Deute

12,95 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.444.429 € 7,22%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.851.978 € 8,07%
Habitatge i urbanisme 3.139.730 € 6,58%
Benestar comunitari 5.590.584 € 11,72%
Medi ambient 1.767.767 € 3,70%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.087.940 € 6,47%
Foment de l'ocupació 997.842 € 2,09%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 365.813 € 0,77%
Educació 2.573.673 € 5,39%
Cultura 6.072.607 € 12,73%
Esport 5.269.317 € 11,04%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 376.084 € 0,79%
Transport públic 321.980 € 0,67%
Altres actuacions de caràcter econòmic 106.301 € 0,22%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 783.680 € 1,64%
Serveis de caràcter general 6.467.099 € 13,55%
Administració financera i tributària 1.744.949 € 3,66%
Transferències a altres administracions públiques 1.757.710 € 3,68%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 maig 2020.

Ingressos
111%
Despesa
107%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.743.000 € 430 € 41,37 %
Impostos indirectes 760.000 € 17 € 1,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.161.688 € 69 € 6,63 %
Transferències corrents 15.076.290 € 329 € 31,59 %
Ingressos patrimonials 196.670 € 4 € 0,41 %
Transferències de capital 5.656.835 € 123 € 11,85 %
Passius financers 3.125.000 € 68 € 6,55 %
Total 47.719.483 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica