En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

871,55 €

Despesa total

39,86 M€

Execució

103% del pressupost

Habitants

45.733

Deute

15,52 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.943.099 € 9,89%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.488.688 € 8,75%
Habitatge i urbanisme 4.200.430 € 10,54%
Benestar comunitari 4.623.977 € 11,60%
Medi ambient 1.684.323 € 4,23%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 38.562 € 0,10%
Serveis socials i promoció social 2.699.683 € 6,77%
Foment de l'ocupació 1.010.520 € 2,54%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 440.382 € 1,10%
Educació 2.346.241 € 5,89%
Cultura 3.529.788 € 8,86%
Esport 1.594.058 € 4,00%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 315.406 € 0,79%
Transport públic 310.000 € 0,78%
Altres actuacions de caràcter econòmic 103.046 € 0,26%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 777.516 € 1,95%
Serveis de caràcter general 5.425.809 € 13,61%
Administració financera i tributària 1.669.498 € 4,19%
Transferències a altres administracions públiques 1.657.456 € 4,16%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 maig 2020.

Ingressos
128%
Despesa
103%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.180.000 € 419 € 48,12 %
Impostos indirectes 600.000 € 13 € 1,51 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.362.950 € 74 € 8,44 %
Transferències corrents 13.933.118 € 305 € 34,96 %
Ingressos patrimonials 439.863 € 10 € 1,10 %
Transferències de capital 767.551 € 17 € 1,93 %
Passius financers 1.575.000 € 34 € 3,95 %
Total 39.858.482 € 871,55 €

Cerca una partida específica