En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

871,55 €
Pressupost per habitant actual: 871,55 €

Pressupost inicial

39,86 M€
Pressupost actual: 39,86 M€

Execució

103% del pressupost actual

Habitants

45.733

Deute

15,52 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.943.099,00 € 9,89%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.488.688,00 € 8,75%
Habitatge i urbanisme 4.200.430,00 € 10,54%
Benestar comunitari 4.623.977,00 € 11,60%
Medi ambient 1.684.323,00 € 4,23%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 38.562,00 € 0,10%
Serveis socials i promoció social 2.699.683,00 € 6,77%
Foment de l'ocupació 1.010.520,00 € 2,54%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 440.382,00 € 1,10%
Educació 2.346.241,00 € 5,89%
Cultura 3.529.788,00 € 8,86%
Esport 1.594.058,00 € 4,00%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 315.406,00 € 0,79%
Transport públic 310.000,00 € 0,78%
Altres actuacions de caràcter econòmic 103.046,00 € 0,26%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 777.516,00 € 1,95%
Serveis de caràcter general 5.425.809,00 € 13,61%
Administració financera i tributària 1.669.498,00 € 4,19%
Transferències a altres administracions públiques 1.657.456,00 € 4,16%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
128%
Despesa
103%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.003.664,00 € 328,07 € 37,64 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.693.320,00 € 277,55 € 31,85 %
Despeses financeres 504.960,00 € 11,04 € 1,27 %
Transferències corrents 4.992.786,00 € 109,17 € 12,53 %
Inversions reals 2.233.613,00 € 48,84 € 5,60 %
Transferències de capital 900.000,00 € 19,68 € 2,26 %
Passius financers 3.530.139,00 € 77,19 € 8,86 %
Total 39.858.482,00 € 871,55 €

Cerca una partida específica