En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

970,52 €
Pressupost per habitant actual: 970,52 €

Pressupost inicial

44,54 M€
Pressupost actual: 44,54 M€

Execució

112% del pressupost actual

Habitants

45.890

Deute

13,72 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.820.897,00 € 8,58%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.714.762,00 € 8,34%
Habitatge i urbanisme 2.915.695,00 € 6,55%
Benestar comunitari 4.607.938,00 € 10,35%
Medi ambient 1.699.557,00 € 3,82%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10.258,00 € 0,02%
Serveis socials i promoció social 2.896.054,00 € 6,50%
Foment de l'ocupació 1.000.665,00 € 2,25%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 400.701,00 € 0,90%
Educació 2.348.387,00 € 5,27%
Cultura 4.709.597,00 € 10,57%
Esport 3.437.456,00 € 7,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 420.261,00 € 0,94%
Transport públic 321.980,00 € 0,72%
Altres actuacions de caràcter econòmic 104.227,00 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 783.680,00 € 1,76%
Serveis de caràcter general 7.797.565,00 € 17,51%
Administració financera i tributària 1.789.786,00 € 4,02%
Transferències a altres administracions públiques 1.757.710,00 € 3,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2023.

Ingressos
107%
Despesa
112%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.593.000,00 € 426,96 € 43,99 %
Impostos indirectes 660.000,00 € 14,38 € 1,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.498.750,00 € 76,24 € 7,86 %
Transferències corrents 14.789.420,00 € 322,28 € 33,21 %
Ingressos patrimonials 321.006,00 € 7,00 € 0,72 %
Transferències de capital 3.000.000,00 € 65,37 € 6,74 %
Passius financers 2.675.000,00 € 58,29 € 6,01 %
Total 44.537.176,00 € 970,52 €

Cerca una partida específica