En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

923,65 €
Pressupost per habitant actual: 1.842,36 €

Pressupost inicial

43,55 M€
Pressupost actual: 86,87 M€

Execució

50% del pressupost actual

Habitants

47.150

Deute

13,77 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.645.000,00 € 3,13%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 4.375.571,00 € 5,18%
Habitatge i urbanisme 3.283.696,00 € 3,89%
Benestar comunitari 4.857.359,00 € 5,75%
Medi ambient 2.185.900,00 € 2,59%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.581.722,00 € 4,24%
Foment de l'ocupació 1.185.285,00 € 1,40%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 401.774,00 € 0,48%
Educació 2.601.787,00 € 3,08%
Cultura 3.640.806,00 € 4,31%
Esport 2.424.459,00 € 2,87%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 353.488,00 € 0,42%
Transport públic 291.968,00 € 0,35%
Altres actuacions de caràcter econòmic 107.404,00 € 0,13%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 914.734,00 € 1,08%
Serveis de caràcter general 7.663.397,00 € 9,07%
Administració financera i tributària 1.231.979,00 € 1,46%
Transferències a altres administracions públiques 1.803.710,00 € 2,14%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 setembre 2023.

Ingressos
94%
Despesa
50%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000,00 € 449,71 € 24,34 %
Impostos indirectes 760.000,00 € 16,12 € 0,87 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754,00 € 63,30 € 3,43 %
Transferències corrents 15.935.275,00 € 337,97 € 18,30 %
Ingressos patrimonials 221.010,00 € 4,69 € 0,25 %
Passius financers 2.445.000,00 € 51,86 € 2,81 %
Total 43.550.039,00 € 923,65 €